Bidragsregler för peruk – alopeci

Varje enskilt landsting har olika bidragsregler gällande peruk, hårersättning, ögonfransar, ögonbryn och/eller kosmetisk tatuering. Gemensamt för dem alla är dock följande:
Patienten erhåller en rekvisition av den behandlande läkaren som bedömer om behov av t ex peruk finns. Sedan är det upp till patienten att själv välja salong, förutsatt att denne har F-skattsedel och är utrustad med möjligheten att ta emot rekvisitioner. Rekvisitionen är en värdehandling som patienten själv ansvarar för.

Nedan finns information från Sveriges 20 landsting/regioner. Med angivna regler och bidragsregler* till respektive landsting, och hur stor ersättningsdelen är och hur länge rekvisitionen är giltig i respektive landsting.

Länk till Försäkringskassans sida om handikappersättning som kan sökas för personer med alopeci:

Klicka på rubrikerna nedan för att visa information för respektive landsting.

*Vår ambition är att den information som står på denna sida är riktig med den information som finns att tillgå i dagsläget. Avvikelser kan dessvärre ske. En god idé är att ta reda på de rådande individuella bidragsreglerna i samband med att man erhåller sin rekvisition av den behandlande läkaren.

Blekinge

Landstinget finansierar inköp och utprovning av peruk för vuxna, dock högst en totalkostnad på 4 500 kronor exklusive moms per år. Kostnaden därutöver måste du själv finansiera.

Kostnadstaket gäller inte barn och ungdomar under 20 år.

Dalarna

Efter medicinsk bedömning av landstingsanställd läkare/sjuksköterska eller läkare med vårdavtal lämnar landstinget bidrag för utprovning och tillhandahållande av peruker, postischer, toupéer alternativt kosmetisk tatuering av ögonbryn/eyeliner inom Sverige.

Förskrivning av hårersättning vid tidsbegränsad behandling (Grupp A):
Personer med hårbortfall i samband med cytostatika – strålbehandling. Bedömning sker uteslutande inom specialistvård av landstingsanställd läkare/sjuksköterska. För utprovning och tillhandahållande av peruk ger landstinget ett bidrag på högst 4 000 kr inkl moms per 6 månaders period. Om behovet kvarstå efter 6 månader kan landstinget inom 12 månader efter förskrivning ge ytterligare ett bidrag på 4 000 kr inkl moms. Eventuell överskjutande kostnad under varje 6 månaders period betalas helt av patienten direkt till utföraren.

Förskrivning av hårersättning till personer med betydande eller totalt hårbortfall (Grupp B):
Medicinska indikationer såsom: Alopecia areata, Medfödda hårdefekter eller alopecier, Lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten, Endokrina sjukdomar (ej fysiologiskt åldrande) och infektionssjukdomar, Operation eller olycksfall, Övriga indikationer efter specialistbedömning. För utprovning och tillhandahållande av peruk/toupé och/eller kosmetisk tatuering betalar Landstinget ett bidrag på högst 8 000 kr inkl moms per 12 månadersperiod.

Gotland

Max fyra syntethårsperuker eller en äktahårsperuk/år pga total/varaktigt håravfall. Max två syntethårsperuker/år pga behandling. Hårersättning för vanlig typ av manligt håravfall samt åldersbetingat håravfall räknas som egenansvar. Produkter för vård av hårersättningen räknas som egenansvar.

Max tio par ögonfransar/ögonbryn, inklusive klister, kan förskrivas per år.

Gävleborg

Peruker, postischer, toupéer av fiberhår (syntetperuk) eller naturfiber (äkta hår) samt lösögonfransar/lösögonbryn. Ansvariga verksamhetschefer utser förskrivare/beställare.

I första hand skall peruk av fiberhår förskrivas. Endast då synnerliga skäl föreligger (ex allergisk reaktion) förskrivs peruk av naturfiber. Den som önskar peruk av naturfiber utan att medicinska skäl föreligger betalar själv prisskillnaden (ej återanvändningsbart hjälpmedel).

Normalförbrukning per år är två peruker av fiberhår, en av naturfiber.

Halland

Definition: Hjälpmedel som är en ersättning för allt hår på huvudet.
Målgrupp: Person med funktionsnedsättning som medför hårförlust/håravfall.
Bidragsdelen för peruker är 7 000 kr (exkl. moms) per kalenderår. Förbrukningsartiklar, såsom schampo, balsam, borstar, tjep, färg och pennor, får du ingen ersättning för. Kostnader som överstiger bidragsdelen får du betala själv direkt till salongen.

Definition: hjälpmedel som är en ersättning för ögonfransar och ögonbryn.
Målgrupp: Bidragsdelen för lösögonfransar/lösögonbryn är 1 400 kr (exkl. moms) per kalenderår.

Jämtland

Avser peruk, toupé, lösögonfransar eller pigmentering.

Permanent eller tillfälligt håravfall, totalt eller delvis, orsakat av medicinsk diagnos eller som biverkan av medicinsk behandling. Gällande bidrag är 6 000 kr per år exkl. moms för rekvisitioner utfärdade efter 2012-01-01. För barn har landstinget fullt kostnadsansvar (ingen begränsning).

Landstinget ersätter inte förbrukningsartiklar som schampo, balsam, perukstock eller dylikt. Bidrag lämnas inte heller till tvätt eller reparation av peruk/toupé.

Jönköping

Hårersättning som peruk, extensions eller motsvarande (under motsvarande ligger t.ex. turban, med eller utan synligt hår), lösögonfransar och tatuering av ögonbryn kan förskrivas vid betydande eller totalt hårbortfall orsakat av medicinsk diagnos eller som biverkan av medicinsk behandling.

 

Kalmar

Lösögonfransar, ögonbryn, lim – vid alopecia areata – totalis, max 20 st per år.

Nivå 1: peruk, postisch, toupeé vid tillfälliga behov (lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten, endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar, operation eller olycksfall, medikamenter eller strålbehandling, eventuella övriga fall efter specialistbedömning): 2 000 kr/år.

Nivå 2: peruk, postisch, toupeé vid bestående behov (medfödda hårdeffekter eller alopecier, lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten, endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar, operation eller olycksfall, medikamenter eller strålbehandling, eventuella övriga fall efter specialistbedömning): 3 500 kr/år.

Nivå 3: peruk, postisch, toupeé vid bestående behov (alopecia areata – totalis, eventuella övriga fall efter specialistbedömning): 7 000 kr/år

Kronoberg

Hårersättning kan förskrivas vid betydande håravfall eller totalt håravfall orsakat av följande: Alopecia areata – totalis, Medfödda hårdeffekter eller alopecier, Lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten, Endokrina sjukdomar och infektionssjukdomar, Operation eller olycksfall, Medikamenter alternativt strålbehandling, Eventuella övriga fall efter specialistbehandling.

Hårersättning samt utprovning och inklippning ersätts av landstinget till en årskostnad av 3 000 kr eller 6 000 kr exklusive mervärdesskatt. Läkaren ska i förskrivningen ange bidragets storlek med hänsyn tagen till om behovet av hårersättningen är permanent (6 000 kr) eller temporärt (3 000 kr).

Förbrukningsmaterial av typ schampo, balsam, häfta, mastix etc bekostas av brukaren själv.
Bidrag utgår ej till lösögonfransar, tatuering av ögonbryn och eyeliner. Detta bekostar brukaren själv.

Norrbotten

För peruk/postisch/toupée vid permanent håravfall uttas en egenavgift på 500 kr/st från om med 1 januari 2011. För peruk/postisch/toupée vid tillfälligt håravfall uttas ingen egenavgift. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 18 år och patienter i palliativ vård.

Peruk kan förskrivas till patient med permanent eller tillfälligt håravfall p.g.a. medfödd hårdeffekt, sjukdom, olycksfall, operation eller behandling. Peruk kan inte förskrivas på grund av normalt håravfall.

Fyra peruker av syntethår eller två peruker av naturhår kan förskrivas per år.

Den mest kostnadseffektiva produkten som motsvarar behovet ska alltid väljas i första hand. För barn/ungdom under 18 år kan ytterligare en peruk per år förskrivas om särskilda behov föreligger.

Skåne

Peruker och Toupéer
Patienten skall vara utredd och bedömd vara i behov av ett medicinskt behandlingshjälpmedel.

Ett bidrag upp till 6 000 kr erhålles årligen. Bidraget kan alternativt användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci.

Stockholm

Avser peruk, toupé, hårdelar, huvudbonad med hårdel som förskrivs vid betydande eller totalt håravfall på grund av Alopecia, medfödda hårdefekter, lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten, endokrina sjukdomar eller infektionssjukdomar, operation eller olycksfall, läkemedels- eller strålbehandling, manligt håravfall för kvinnor.

Hårersättning ersätts av landstinget till en högsta årskostnad av 5 000 kronor inklusive moms. Barn upp till och med 17 år ersätts av landstinget till en högsta årskostnad av 7 500 kronor inklusive moms.

För personer med kortvarigt behov av hårersättning bekostar landstinget hårersättning. För personer med långvariga behov av hårersättning bekostar landstinget hårersättning samt reparation av peruk med högst 2 500 kr inklusive moms per år, dock högst 50 % av den reparerade perukens inköpspris.

Gällande ögonfransar och ögonbryn
Lösögonfransar och lösögonbryn finns tillgängliga på den allmänna marknaden och kommer från 1 maj 2019 att omfattas av personens egenansvar. Därför tas de bort ur sortimentet för hårersättning.
Personer som drabbats av håravfall på grund av cellgifts- eller strålbehandling eller långvariga tillstånd som till exempel alopecia eller medfödda hårdefekter kan få förskrivning av hårersättningsprodukter, så kallad rekvisition för hårersättning. Hårersättningsprodukter omfattar idag peruker, lösögonfransar och lösögonbryn.

Från och med 1 maj 2019 försvinner möjligheten att förskriva lösögonfransar och lösögonbryn. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort bedömningen att dessa produkter omfattar patientens egenansvar och är tillgängliga för alla i den öppna handeln.

För de personer med en giltig rekvisition utfärdad före 30 april 2019 upphör möjligheten att hämta ut lösögonfransar och lösögonbryn den 30 april 2020. Dessa personer kommer att få ett brev med information om detta under maj månad 2019. Övriga hårersättningsprodukter som förskrivits omfattas inte.

Sörmland

Peruker, postischer, toupéer samt tatuering av ögonbryn och eyeliner subventioneras av landstinget.
Finansiering av peruker: 4 000 kr per år.

Uppsala

För peruker/hårersättningar
Landstinget lämnar ett bidrag om 3 000 kr per år och patient.

På onkologen har patienten rätt till en syntetperuk per behandlingstillfälle och år. Patienten betalar en egenavgift på 300 kronor per peruk.

På hudkliniken är bidraget 3 000 kr per patient och år. Patienten betalar även här en egenavgift på 300 kronor.

Värmland

Peruker, toupéer och ögonfransar.

Personer med funktonsnedsättning som medför hårförlust/håravfall.

I första hand förskrivs peruk av syntetfiber. Endast då starka medicinska skäl förekommer beviljas bidrag för peruk av naturfiber [äkta hår].

Bidrag för peruker och liknande:
Syntetperuk, högst 4 st/år - upp till 1340 kr
Äktahårperuk, högst 1 st/år vid starka medicinska skäl - upp till 5492 kr
Toupé - upp till 3323 kr
Ögonfransar - upp till 38 kr

Västerbotten

Bidrag till peruk
Vid permanent behov av peruk. Personen är yngre än 20 år = 12.000 kr/år inkl. moms. Hela bidraget kan utbetalas vid samma tillfälle.

Vid permanent behov av peruk. Personen är äldre än 19 år = 6.000 kr/år inkl. moms. Hela bidraget kan utbetalas vid samma tillfälle.

Vid tillfälligt behov av peruk oavsett personens ålder ges ett bidrag på 3.000 kr per halvår alternativt 6.000 kr per år inkl.moms. Hela bidraget kan utbetalas vid samma tillfälle.

Som alternativ till peruk kan två sjalar (medicinska huvudbonader) inköpas per halvår. Rutinen för beställning och betalning av peruker gäller vid inköp av sjalar.

Västernorrland

Peruk, toupé, lösögonfransar eller pigmentering.
Landstinget lämnar ett bidrag på 6 000 kr per år.

Västmanland

Se Region Västmanlands hemsida för information om bidragsregler.

Västra Götaland

Peruk, toupé, ögonfransar och ögonbryn

Du kan få en eller flera peruker/toupéer/annan hårersättning kostnadsfritt för upp till 7 000 kr (exklusive moms) under en 12-månaders period. Överstigande belopp betalar du själv.

För förbrukningsartiklar, så som schampo, balsam, tejp eller borstar kan du inte få någon ersättning.

Du kan få ögonfransar/ögonbryn för max 1 400 kr (exklusive moms) per 12-månaders period.

Örebro läns landsting

Från och med 2020-01-01 införs en ny rutin vid förskrivning av peruker med beslutade beloppsgränser, som även ska täcka utprovningsavgiften.

Det innebär ett maxbelopp för leverans av peruk/toupé, ögonfransar och ögonbryn, inkluderat moms och gäller ett kalenderår. (Egenavgiften om 170 kr per ordination kvarstår och tas ut av förskrivande klinik.)

Patienten använder ordinations-blanketten vid sitt besök hos en av de upphandlade leverantörerna. Det står sedan patienten fritt att välja bland utbudet hos leverantören men ersätts bara med det beloppet som står på ordinationsblanketten.

Skulle kostnaden överstiga det maximala ersättningsbeloppet får patienten stå för det överskjutande beloppet. Patienten betalar det överskjutande beloppet direkt till salongen. Belopp upp till maxbeloppet faktureras Region Örebro län, ordinationsblanketten ska bifogas fakturan.

Alla kostnader inklusive hårvårdsprodukter som överstiger bidraget betalas av patienten själv. Eventuellt kvarstående belopp på rekvisition vid årets slut kan inte sparas eller fås ut i kontanter. I korthet ser den nya modellen ut som nedan:

Peruk/Toupé/postisch kortvarigt behov maxbelopp: 4 000 kr per kalenderår
Peruk/Toupé/postisch varaktigt hårbortfall maxbelopp: 8 000 kr per kalenderår

Utomlänspatienter hänvisas till respektive hemregion. Detta på grund av att varje region har olika regler för ordination och ersättning av perukavgifter.

Östergötland

Max ersättning från landstinget för Peruk och Hårersättning: 2 x 3 000 kr inkl moms/12 månaders period.

Egenavgiften 750 kr inkl moms/peruk (2x750 kr).