Integritetspolicy

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter är:
Telefon: 040-36 87 00
E-post: marknad@aderans.se.

Information om hur det fungerar med cookies på denna webbplats hittar du här »

Personuppgiftbehandlingar

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och tredje part

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang. De kategorier av uppgifter som frekvent behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-post.

Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande. Ett aktuellt affärsförhållande förutsätter att det har funnits en aktiv korrespondens mellan parterna eller en aktuell transaktion, såsom exempelvis betalning, inom ett år från senaste aktivitet.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer.

Vid köp i webbshopen

Vi behandlar dina uppgifter med syfte att fullgöra ditt köp av oss. Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är information som behövs för att fullgöra ditt köp såsom ex. namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter och e-post.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal. Vi sparar dina uppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och tre (3) år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden efter avslutat köp.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till leverantörer som utför leverans av din produkt.

Om du väljer att använda Klarna som betalningslösning och är nyfiken på deras hantering av dina uppgifter rekommenderar vi att ni använder länken till Klarnas policy.

Marknadsföring och information

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka ut nyheter på mail och sms. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter under den tid du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att skicka ut information eller marknadsföring efter att du har köpt en produkt eller en tjänst från oss. De personuppgifter som vi behandlar om dig är e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att informera befintlig kundkrets om erbjudanden och kampanjer som relaterar till redan inköpt produkt eller tjänst. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Nyhetsbrev

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka ut nyhetsbrev till dig. När du anger kontaktuppgifter som är kopplade till din yrkesroll är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att informera dig om nyheter som du själv har begärt. När du anger kontaktuppgifter till din privata e-post är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke. De kategorier av uppgifter som behandlas är namn och e-post.

Vi sparar dina uppgifter under den tid du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Du kan alltid välja att avregistrera dig från utskicken genom att följa instruktionerna i varje utskick.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer.

Ett besök eller köp av oss

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att utföra tjänster på begäran av dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är kontaktinformation såsom ex. namn, telefonnummer och e-post. Ändamålet med behandlingen är att hjälpa dig med en lösning för ditt hårproblem.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse som består av att ge dig som kund den bästa servicen.

I de fall du väljer att köpa en av våra produkter behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra avtalet med dig. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal.

Vi sparar dina uppgifter i ett år efter avslutat besök.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. Vid köp kan vi även lämna ut dina uppgifter till leverantörer som utför leverans av din produkt.

Kundkvällar och specialkvällar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att ge dig information om våra kundkvällar samt möjliggöra erbjudanden om specialkvällar för er verksamhet. De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation och den information som du tillhandahåller i möjlig korrespondens.

Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal.

Vi sparar dina uppgifter tills att kundkvällen eller specialkvällen är genomförd.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Jobba hos oss

Vi behandlar ditt namn, adress, bild, CV och personligt brev för att genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att genomföra processen på ett så smidigt och bra sätt som möjligt.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, raderar vi antingen dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer.

E-post

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter vid kontakt med oss. Om ärendet har inkommit i samband med att du representerar ett bolag behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen. I meddelanden kan det förekomma andra typer av personuppgifter som du har valt att fylla i. Vi kommer att informera denna person separat efter en intresseavvägning där den enskildas intresse av att blir informerad vägs emot vårt intresse av att behandla personuppgiften.

Om e-post skickas inom ramen för ett avtalsförhållande är den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Du måste inte lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dem kan konsekvensen bli att vi inte kan fullgöra avtalet med dig.

I andra fall behandlas vanligen personuppgifter i e-post med anledning av vårt berättigade intresse som består av att kunna hantera förfrågningar och vår verksamhet på ett affärsmässigt sätt.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra det ärende som vi korresponderar kring.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Diplom Little Princess Trust

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress i syfte att skicka ut ett diplom vid hårdonation till Little Princess Trust. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter till dess att diplomet har blivit utskickat.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via telefon 040-36 87 00 eller e-post marknad@aderans.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.